Pētījuma atskaite

Vāks

Galvenās sadaļas

Sākotnējie dati

No klienta saņemtā informācija un šīs informācijas īsa analīze.

Pētījuma mērķi un uzdevumi

Meklēšanas žurnāls

Noslēguma daļa

Šeit ir pētījumu kopsavilkums un ieteikumi turpmākajiem meklējumiem.

Papildu sadaļas

Ģeogrāfija

Dzimta shēma

Avoti